Showroom Projecten
 

  per thema

  per stof 

  per bedrijfstak
Opdrachtgevers

Nieuws Nieuwsberichten

Downloads   Publicaties

Over ons Werkwijze
  Kwaliteit 
  Medewerkers
  In de media

Meer weten?

Contact

 info@industox.nl

Last update: 29-04-2019
Projecten per bedrijfstak

 Bedrijfstak

Deelsector
Afvalverwerkende industrie Afvalenergiecentrale
Bioconversie van GFT
Verwerking van bouw- en sloopafval 
Rubber van autobanden
Beeldbuisglas
Agroindustrie Land- en tuinbouw
Verwerking van land- en tuinbouwproducten 
Slachterijen 
Diervoederproductie 
Bouwnijverheid Utiliteitsbouw
Wegenbouw
Grond-, weg en waterbouw (GWW)
Chemie Verfproductie
Productie/verwerking polyester
Bulkchemie 
Farmachemie
Energieproductie Elektriciteitscentrale
Afval energiecentrale
Biomassa energiecentrale
Landbouw Akkerbouw 
(Glas-)tuinbouw
(Pluim-)Veeteelt 
Metaal Metaalproductie (ijzer/staal, aluminium)
Grootmetaal
Metalelektro
Openbaar bestuur Brandweer
Defensie
Recyling/hergebruik Verwerking rubber van autobanden
Verwerking reststoffen tot secundaire grondstoffen
Transport & logistiek Openbaar vervoer
Logistieke dienstverlening
Wegtransport vloeibare chemicaliŽn
Zorg Productie geneesmiddelen
  Ziekenhuizen