Showroom Projecten
 

  per thema

  per stof 

  per bedrijfstak
Opdrachtgevers

Nieuws Nieuwsberichten

Downloads   Publicaties

Over ons Werkwijze
  Kwaliteit 
  Medewerkers
  In de media

Meer weten?

Contact

 info@industox.nl

Last update: 23-08-2017
Werkwijze 


Helder voorstel  Na een eerste verkennend gesprek met de opdrachtgever maken wij een analyse van de vraag en doen we een helder voorstel voor de aanpak. Uitgewerkt in een offerte met de begroting van de kosten.
Methodische aanpak In 5 stappen:  (i) Beschrijf de vraag  (ii) Formuleer hypothese  (iii) Doe waarnemingen  (iv) Interpreteer de gegevens  (v) Trek conclusies en doe aanbevelingen.
Communicatie      Met de opdrachtgever wordt afgestemd over de aanpak. En overlegd bij beslismomenten. De output is veelal een rapportage die in concept wordt besproken.
Inbreng van kennis  Het op een rij zetten van de bestaande kennis wordt vaak gedaan bij de start van een project. Specifieke databanken met wetenschappelijke literatuur en andere  informatiebronnen worden dan geraadpleegd.
Netwerk Als een project een bredere aanpak vereist, doen we een voorstel met andere deskundigen erbij. Geselecteerd uit ons netwerk en gebaseerd op eerdere ervaringen.