Showroom Projecten
 

  per thema

  per stof 

  per bedrijfstak
Opdrachtgevers

Nieuws Nieuwsberichten

Downloads   Publicaties

Over ons Werkwijze
  Kwaliteit 
  Medewerkers
  In de media

Meer weten?

Contact

 info@industox.nl

Last update: 17-08-2018
Opdrachtgevers 

Soort Voorbeeld 
Bedrijven Divers *
Belangen vertegen- woordigers  Vereniging Afvalbedrijven, VNCI, FME, Koninklijke Metaalunie, VOM, FOCWA, Zinkinfo (nationaal)

EULA, CEFIC, Concawe (interationaal)

Semi-publieke organisaties Productschap Akkerbouw, Consumentenbond, VOION
Overheid Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Provincie Gelderland, Gemeente Leiden.
Werkgever- en werknemers- organisaties   VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV Bondgenoten, CNV

* Bij projecten is per project de opdrachtgever vermeld.